Lv.67 秋蓮
秋蓮
Lv.67 秋蓮
祈求保佑兒子的店生意興隆!賺大錢🙏🙏🙏
3則留言
善言良語【時時觀照緣起,念念與空相應】
善言良語【如來者,無所從來,亦無所去,故名如來】
祈福