Lv.114 張家豪
張家豪
Lv.114 張家豪
弟子誠心祈求 祖師公保佑弟子有大智慧,能克服困難,達成目標。
2則留言
善言良語【六根雖有見聞覺知,不染萬境,而真性常自在】
善言良語【行善是本分、付出無所求,不執著「善有善報」,自然輕安自在。】
祈福