Lv.53 真冬
真冬
Lv.53 真冬
多行善,積福德
莫作惡,悔則遲
5則留言
善言良語【若真修道人,不見世間過。若見世間過,即非真修者】
善言良語【有心就有福,有願就有力】
善言良語【犯錯生出懺悔心,才能清淨無煩惱】
善言良語【語路分明在,憑君仔細看。和雨西風急,近火轉加寒】
祈福