Lv.95 謝宏龍
謝宏龍
Lv.95 謝宏龍
祈求藥師琉璃光佛祝新冠肺炎疫情早日平息一切有情眾生皆能身心安康
3則留言
善言良語【對人事的紛擾要如"手畫虛空,畫過無痕"】
善言良語【無有定法,如來可說】
善言良語【七佛通誡偈諸惡莫作,眾善奉行,自凈其意,是諸佛教】
祈福