Lv.5 化身修行修gttygyuy
化身修行修gttygyuy
Lv.5 化身修行修gttygyuy
Nam Mô A Di Đà Phật Nam mô tơ không Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thanh Gươm diệt quỷ Tế Công Nguyễn Long ☺
4則留言
善言良語【能知足就能常樂,能感恩就能惜福。】
善言良語【別人罵我不諒解我,我反而要感謝他們給我修行的境界】
善言良語【布施如播種,以歡善心滋潤種子,才會發芽】
祈福