Lv.29 善行
善行
Lv.29 善行
祈求爸爸早日康复
5則留言
善言良語【當念身中四大,各自有名,都無我者,我既都無,其如幻耳】
善言良語【所有相皆是虛妄;一切有為法如夢幻泡影,如露亦如電,當作如是觀】
善言良語【微笑是世界共通的語言,愛的表現。】
善言良語【在順境中修行,永遠不能成佛】
祈福