Lv.99 Jin
Jin
Lv.99 Jin
最好的總會在最不經意的時候出現, 所有的離別都是為了更好的相遇 ,所有的缺憾都是為了來日方長的圓滿, 無論當下的境遇如何,一切都是最好的安排。
31則留言
善言良語【心本清淨,事本無事;心起念而想事,故有心事】
善言良語【若眾生心,憶佛、念佛,現前當來,必定見佛,去佛不遠;不假方便,自得心開】
善言良語【悟心容易,息心難息,得心緣到處閒】
善言良語【不可以身相得見如來】
善言良語【怎樣才能開悟,放下便能開悟;如何才是修行,持戒便是修行】
善言良語【口說好話,心想好意,身行好事】
善言良語【愛不重不生娑婆,念不一不生凈土】
善言良語【心迷就會苦,心悟就自在】
善言良語【如來說諸心,皆為非心,是名為心】
善言良語【三界輪迴淫為本,六道往返愛為基】
善言良語【生命無常,慧命永久,愛心無涯,精神常在】
善言良語【語路分明在,憑君仔細看。和雨西風急,近火轉加寒】
善言良語【放下之時,便是生起智慧之日】
善言良語【舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,受想行識,亦復如是】
善言良語【寵辱不驚,閑看庭前花開花落;去留無意,坐看天外雲卷雲舒】
善言良語【願要大,志要堅,氣要柔,心要細】
善言良語【真正的禪,是在日常生活中不起煩惱妄想】
善言良語【道須通流,何以卻滯?心不住法,道即通流;心若住法,名為自縛】
善言良語【緣起法身偈諸法因緣生,我說是因緣。因緣盡故滅,我作如是說】
APP內打開