Lv.77 簡立昌
簡立昌
Lv.77 簡立昌
補庫 收驚 改運 寺廟壇 安神旺吉 供養功德 命運福澤
2則留言
善言良語【不要把能行善的身體,用在吃喝玩樂上,應該身行好事。】
善言良語【眾生諸佛不相侵,山自高兮水自深。萬別千差明底事,鷓鴣啼處百花深】
祈福