Lv.83 美玉.
美玉.
Lv.83 美玉.
祈願 全家平安,和樂融融.
5則留言
善言良語【身從無相中受生,猶如幻出諸形像。幻人心識本來無,罪福皆空無所住】
善言良語【心地空時,宇宙虛空都可容納,心地滿時,容不了一滴水,一粒砂。】
善言良語【合心為善,和氣付出,互愛讚歎,伸手協力。】
善言良語【把慈悲形象化,付諸於具體的行動中】
善言良語【花開任花開,莫以為喜;花謝任花謝,莫以為憂。花無憂喜,心自分別】
祈福