Lv.80 Bel Ng
Bel Ng
Lv.80 Bel Ng
祈求天上聖母加持🙇🏻‍♀️大家順心順意🙏
7則留言
善言良語【愛不重不生娑婆,念不一不生凈土】
善言良語【人如果沒有得的心理,就不會有失的煩惱。】
大願地藏王菩薩保佑
大慈大悲救苦救難觀世音菩薩保佑
善言良語【凍死不攀緣,餓死不化緣,窮死不求緣】
大慈大悲救苦救難觀世音菩薩保佑
善言良語【人有南北,佛性無南北】
祈福